• Kleding

  Wanneer je spelend lid bent bij FC Wolvega speel je de wedstrijden in het officiële clubtenue bestaande uit een paars shirt, witte broek en paarse sokken.

  FC Wolvega heeft in samenwerking met Deventrade een eigen kledinglijn van het merk Stanno ontwikkeld welke wordt uitgeleverd via Muta. Hierbij wordt ook de ledenwebshop https://clubs.stanno.com/nl/fc-wolvega  geïntroduceerd waarin leden en supporters zelf hun kleding kunnen bestellen.

  Het paarse shirt krijg je van FC Wolvega in bruikleen (al dan niet met de naam van een shirt- of teamsponsor erop). De paarse shirts worden voor aanvang van het seizoen uitgedeeld aan de leiders en na afloop van het seizoen weer ingenomen door de kledingcommissie. De speler dient zelf een wit Stanno sportbroekje, paarse wedstrijdsokken, Stanno trainingspak, voetbalschoenen en scheenbeschermers aan te schaffen.

  FC Wolvega hecht waarde aan een professionele uitstraling en vindt daarom dat het tenue representatief en uniform moet zijn conform de speciaal voor FC Wolvega ontwikkelde Stanno kledinglijn.

  Aangezien de wedstrijdkleding geen eigendom van het lid is, is het goed te weten welke regels gelden bij gebruik van die kleding. Daartoe zijn de volgende regels opgesteld:

  1. Alle kleding, (team)tassen en overig materiaal wat op bruikleen is verstrekt, mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van FC Wolvega worden gebruikt. Dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de kledingcommissie toestemming is gegeven.

  2. Het is niet toegestaan de kleding en tassen anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.

  3. Op gesponsorde kleding mogen geen teksten, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke worden aangebracht.

  4. Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan kleding ontstaat, kan men door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.

  5. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de kledingcommissie te worden gemeld. Voor de schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling aan de kledingcommissie.

  6. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient men dit direct te melden aan de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.

  7. Wanneer aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken of is er sprake van schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler cq. ouders of verzorgers. Indien men tijdens het voetbalseizoen het lidmaatschap wenst te beëindigen, dient de door FC Wolvega verstrekte kleding en eventueel andere materialen ingeleverd te worden via de leider bij de kledingcommissie. 

  8. Ieder team is verantwoordelijk voor de door FC Wolvega verstrekte materialen (ballen, ballennetten, kleding). De leider van desbetreffend team tekent het bruikleen en is hiervoor verantwoordelijk.

  9. Iedere speler dient zelf een trainingspak (broek/jas), wit sportbroekje en paarse kousen aan te schaffen van het merk Stanno via de webshop https://clubs.stanno.com/nl/fc-wolvega en zijn hun servicevoorwaarden (vermeld op webshop) van toepassing. Deze Stanno outfits worden voorzien van het logo van de club en kan op eigen verzoek worden voorzien van een naam, nummer of initialen (tegen meerprijs). De speler draagt dit pak bij en rondom de wedstrijden en kan ook privé gebruikt worden. Let wel; bedrukte kleding (logo, initialen, nummer, ..) kan niet retour gestuurd worden!

  10. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van FC Wolvega in overleg met de kledingcommissie.

   Heb je nog vragen, neem contact met ons op via kledingcommissie@fcwolvega.nl .