• In 2021 is het ‘Protocol schorsing en verwijdering’ van FC Wolvega geschreven als bijlage van het ‘Algemeen Jeugdbeleidsplan FC Wolvega 2021-2025’. Het protocol kan gelezen worden als ‘Tuchtreglement’, zoals beschreven staat in Artikel 6, lid 2 van de Statuten van FC Wolvega. In het algemeen treedt het protocol in werking wanneer een lid zodanig handelt of nalaat wat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om overtredingen te beoordelen en te bestraffen en in dit orgaan is het protocol goedgekeurd. Dit protocol beschrijft op welke wijze het Algemeen Bestuur omgaat met incidenten en de beoordeling en/of bestraffing in deze situaties.

    protocol schorsing en verwijdering