Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Verslag ALV 11 oktober 2019

Positieve Algemene Ledenvergadering FC Wolvega

Vrijdag 11 oktober jl vond de Algemene Ledenvergadering plaats van FC Wolvega. Deze vergadering stond voor een groot gedeelte in het teken van een aantal enorme projecten welke uitgevoerd zijn of nog in uitvoering zitten. FC Wolvega timmert de laatste jaren behoorlijk aan de weg op zowel sportief als organisatorisch vlak om alle condities voor een sportief en sociaal platform te realiseren voor jong en oud. Dit heeft geleid tot een aantal zeer indrukwekkende resultaten. Ten eerste is daar de verbouwing geweest van de kantine. Deze heeft een totale renovatie ondergaan waar de vereniging weer jaren mee vooruit kan. Deze renovatie is voltooid met in acht name van het duurzaamheidsprincipe en dus werden ook de daarvoor geldende subsidies succesvol aangesproken. Ter ere van deze renovatie is ook een mooi gedenkbord gemaakt waar de actieve vrijwilligers hun namen vereeuwigd zagen worden.

Ten tweede is daar het plan ter realisatie van het kunstgrasveld en upgrade van het gehele park, welke beschreven is in het Masterplan. Afgelopen jaar zijn er intensieve en succesvolle gesprekken geweest met de gemeente wat uiteindelijk geleid heeft tot een subsidie van 400.000 euro ter realisatie van dit kunstgrasveld. Het plan is in het voorjaar van 2020 aan te vangen met de realisatie hiervan. Tevens is aangegeven dat er nog de nodige acties ondernomen moeten worden binnen de vereniging om aan de verdere uitvoering van het masterplan invulling te geven. De vereniging is positief dat door de huidige positieve instelling en vele vrijwilligers dit gerealiseerd kan worden. Ter ondersteuning van deze uitvoer werd tevens aangekondigd dat het Rabobank Coöperatiefonds 7500 euro uit zal keren aan FC Wolvega ter realisatie van ledverlichting rondom het hoofdveld.

Ten derde werden natuurlijk ook de sportieve resultaten aangestipt. Zo was daar het kampioenschap van het zaterdag 1 elftal waarbij promotie naar de tweede klasse een feit werd. Ook de opkomst van het vrouwen/meisjes voetbal werd aangestipt, waarbij misschien wel gedacht kan worden aan toekomstige promoties naar hogere klasses. Tevens werd benoemd de goede mogelijkheden tot doorstroming van de eigen jeugd naar selectie elftallen, maar ook het enorme enthousiasme en inzet van vrijwilligers en spelers binnen alle teams.

Tevens werden ook twee leden in het zonnetje gezet door hen de titel ‘lid van verdienste’ te geven. Dit waren Anne Mulder voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger met in het bijzonder de verrichte werkzaamheden voor de renovatie en Johan Miedema voor zijn jarenlange inzet zowel als bestuurslid, trainer en vrijwilliger.

Uiteindelijk werden ook de financiën gepresenteerd en daaruit bleek dat, ondanks de kosten voor de renovatie, FC Wolvega een zeer gezonde vereniging is waar een kleine winst over het afgelopen seizoen gerealiseerd is. Voor het vierde jaar op rij werd de contributie niet verhoogd. Zo werd de algemene ledenvergadering positief afgesloten waarbij iedereen het gevoel ondersteunde dat door het maken van beleid en visie, de inzet van vrijwilligers en in gesprek treden met andere beleidsmakers er veel mogelijk is om een vereniging te zijn waar niet alleen voor FC Wolvega leden, maar voor een bredere gemeenschap een omgeving is waar men voor zowel voor sportieve als sociale activiteiten terecht kan.

 

Update: Aankondiging aanleg kunstgras

Update: Aankondiging aanleg kunstgras toch in voorjaar 2020

Een paar dagen geleden berichtten wij jullie dat we goede hoop hadden dat we in oktober konden starten met de aanleg van het kunstgrasveld. Helaas zijn de hobbels die we daarvoor moesten nemen, net iets te groot. Ondanks medewerking van verschillende kanten is er een juridisch knelpunt dat we niet kunnen en willen negeren. Daarom kan de schop nog niet de grond in.

Belangrijk is dat het kunstgrasveld er zeker komt, maar dan volgens de oorspronkelijke planning: in het voorjaar van 2020!

Wij hadden jullie graag anders bericht, maar ons enthousiasme voor snelle stappen was iets te groot. Dat enthousiasme blijft; wij hopen dat van jullie ook!

Heb je nog dringende vragen of opmerkingen, dan kan dat via bestuur@fcwolvega.nl.

Duurzame renovatie Wolvennest

Duurzame renovatie het Wolvennest!

Een volledige upgrade van het clubgebouw van FC Wolvega. De kantine is klaar!

Vlak voor de zomer van 2018 zijn we gestart met het renoveren van ons clubgebouw. Inmiddels kunnen we stellen dat het klaar is! De kantine is voorzien van nieuwe kunststof kozijnen, een volledig nieuwe vloer, plafond en (led)verlichting. We hebben een nieuw wedstrijdsecretariaat en een nieuwe bar met keuken. Daarnaast zijn er nieuwe toiletgroepen gerealiseerd voor de dames, heren en een toilet voor minder validen.
Wij hadden het nooit kunnen realiseren zonder de inzet van een vaste groep vrijwilligers die nu de laatste details aan het afwerken zijn. Grote dank aan hen!

Daarnaast hebben een aantal subsidieverleners en sponsoren ons de onmisbare financiële steun geboden. De provincie Fryslân via het Iepen Mienskipfûns, de stichting Bercoop Fonds, de Motip, Home Center, de gemeente Westsstellingwerf en niet te vergeten onze eigen Vriendenclub FC Wolvega.

Trots dat we dit met zijn allen voor elkaar hebben gekregen!

#depaarswittetreindendertdoor

FC Wolvega wint van The Knickerbockers

FC Wolvega wint van The Knickerbockers

FC Wolvega speelde zaterdagmiddag thuis tegen de studentenclub The Knickerbockers uit Groningen en boekte de eerste winst in de competitie en won met 5-2. Daar leek het in de eerste helft helemaal niet op, het spel van de gasten was veel beter en kwam bij rust met 0-2 voor te staan. Na de rust rechtte het team zijn rug en door goed teamwerk vielen de doelpunten als rijpe appelen. Er werd maar liefst vijfmaal gescoord en zo stond aan het einde een verdiende 5-2 op het scorebord. De eerste 3 punten zijn een feit in deze competitie.  De doelpuntenmakers voor FC Wolvega zijn Anne Faro, Lieuwe Oosterling, David Micitis, Joris Kramer en Jakko Veenstra.

(foto’s Lenus van der Broek)

 

RVMVE evenement

Regionaal vrouwen/meiden voetbal event (RVMVE) 27 Okt.

Meldt je nu aan voor dit mooie evenement voor alle vrouwen en meiden uit de regio. (Of je nou wel of niet op voetbal zit) 

www.facebook.com/RVMVE

Stem op FC Wolvega met Rabo Clubsupport

Stem op FC Wolvega via  Rabo Clubsupport

Ook via Rabo Clubsupport wil FC Wolvega scoren!

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank als coöperatieve bank een deel van hun winst in lokale clubs en verenigingen.Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland stelt dit jaar € 200.000,- beschikbaar.

Elke stem is geld waard! Als FC Wolvega hebben wij aangegeven dat wij het laatste financiële zetje willen hebben om onze geluidsinstallatie te vernieuwen. Deze wordt niet alleen gebruikt bij voetbalwedstrijden & toernooien maar ook evenementen zoals de avondvierdaagse, schoolvoetbal en meer.

Daarom hebben wij uw steun en stem nodig!
Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen en maar maximal 2 op een vereniging. Wij hopen op uw 2 stemmen natuurlijk.

Leden van Rabobank ontvangen eind september een brief met persoonlijke stemcode. Misschien heb je deze al in je brievenbus gevonden. Van 27 september t/m 11 oktober 2019 kunnen de stemmen uitgebracht worden. Om te kunnen stemmen dien je lid te zijn van de Rabobank. Ga in deze periode naar www.rabo-clubsupport.nl/ en breng je stem uit!

Jumbo nieuw contract

JUMBO en FC Wolvega tekenen nieuw vijfjarig contract

Voorafgaand aan de wedstrijd FC Wolvega – FC Meppel werd tevens een nieuw vijfjarig sponsorcontract ondertekend door Jumbo en FC Wolvega. Namens Jumbo tekende Theo Delfstra, bedrijfsleider Jumbo Wolvega.

Jumbo is al voor een langere periode een zeer gewaardeerde co-hoofdsponsor van FC Wolvega en kledingsponsor van de jongste jeugd. Onze dank gaat uit naar Jumbo voor het vetrouwen en prettige samenwerking!

(foto Lenus van der Broek)

Masterplan FC Wolvega

Ons Masterplan krijgt tractie!

Al meer dan drie jaar wordt er gewerkt aan ons Masterplan. Hierin wordt de toekomst van ons sportpark weergegeven en wordt de noodzaak van een grondige renovatie uiteengezet. We willen graag het maatschappelijk belang van onze vereniging benadrukken en dat lijkt succes te hebben. Het college van B&W heeft namelijk positief geadviseerd op onze aanvraag voor een bijdrage. Specifiek betreft dit het onderdeel ‘kunstgras en verlichting plus dug-outs op het hoofdveld’ van ons masterplan. Op 30 september neemt de gemeenteraad een beslissing om met dit advies in te stemmen en €400.000 beschikbaar te stellen om deze onderdelen te realiseren.

 De bijdrage is broodnodig, want het bestaande wedstrijd- en trainingsveld wordt vanwege ruimtegebrek al voor te veel trainingen gebruikt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het veld, wat weer een groot risico vormt op blessureleed. Uiteraard zullen wij zelf ook een behoorlijk deel moeten opbrengen en daarvoor zullen alle zeilen moeten worden bijgezet. We hebben voor de realisatie van kunstgras reeds een bedrag van ca €120.000 binnengehaald via een rijkssubsidie. Maar dat is nog niet genoeg. Middels een gerichte actie willen we graag een bedrag rond de €75.000 ophalen. Als we daar met z’n allen de schouders onder zetten dan gaat het lukken. Via onderstaande link is het Masterplan te downloaden. Vragen over het plan kunnen worden gericht aan bestuur@fcwolvega.nl, tav Alfred Tros en Germ Jan de Jong

Masterplan FC Wolvega

Foto PEEM Media