• vlnr: Jelte Hooghiem, Michel van Nieuwkoop, Gertin Schraa, Marieke Osinga, Germ Jan de Jong, Ellen Boelen, Jostijn Punter, Jan Hendrik Pesman

  Kerntaak van het Bestuur:

  1.  Draagt zorg voor dat er kan worden getraind en gevoetbald.

  2. Benoemt commissies en functionarissen welke de verantwoordelijkheid   krijgen over een toegewezen beleidsgebied. Dit kan ook zijn voor tijdelijk doelen bv. Verbouwingscommissie en jubileumcommissie. 

  3. Informeert en betrekt de leden tijdig bij de uitvoering van alle verenigingsactiviteiten .

  Het algemeen bestuur vergadert ongeveer 1 x per maand. Het hoogste orgaan binnen de vereniging vormt de algemene leden-vergadering. Deze vergadering wordt minimaal 1 x per jaar gehouden.

   Het bestuur is als volgt samengesteld:

  Functie Naam
  Voorzitter Germ Jan de Jong
  Penningmeester Jelte Hooghiem
  Secretaris Ellen Boelen
  Voetbaltechnische zaken Jan Hendrik Pesman
  Vice-voorzitter, Communicatie & Activiteiten Gertin Schraa
  Sponsoring Michel van Nieuwkoop
  Kantine / Facilitair Jostijn Punter
  Jeugdcommissie Marieke Osinga

   

  Het bestuur is te bereiken via bestuur@fcwolvega.nl

  Binnen FC Wolvega hebben wij een aantal commissies welke te bereiken zijn via de volgende email adressen

  Jeugdcommissie Marieke Osinga jeugd@fcwolvega.nl
  Technische zaken Jan Hendrik Pesman technischezaken@fcwolvega.nl
  Kantinecommissie Arthur Vogels kantine@fcwolvega.nl
    Jostijn Punter (facilitair/onderhoud) kantine@fcwolvega.nl
  Sponsoring Michel van Nieuwkoop sponsor@fcwolvega.nl
  Activiteiten commissie Rieneke Jonker activiteiten@fcwolvega.nl
  Communicatie commissie Gertin Schraa communicatie@fcwolvega.nl
  Kledingcommissie Danique Wignand kleding@fcwolvega.nl
       
  Wedstrijdsecretariaat Joost Roeles (06-22352492) wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
  Scheidsrechter coordinatie Peter Hoogeboom wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
  Ledenadministratie Henk de Boer ledenadministratie@fcwolvega.nl

   

   

 • Jeugd & Technische commissie