• Vertrouwenspersonen

  Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook…….toch gebeurt het wel eens dat dingen niet zo gaan, zoals jij het graag wilt.

  FC Wolvega wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport beleven.

  Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen FC Wolvega.

   Als sportvereniging doen we ons best om ‘ongewenst gedrag’  zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren.

  Je kunt daarom terecht bij een vertrouwenspersoon als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

  Wat is ongewenst gedrag?

  Je kunt dan denken aan o.a.-

  • ( Cyber) pesten en treiteren
  • Roddelen en negeren
  • Discriminatie
  • Agressie en geweld
  • Machtsmisbruik
  • Seksuele intimidatie ( o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding)

  Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is het wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander dat als pesten ervaart.

  Maar in alle situaties geldt: “ wat ongewenst is, dat bepaal jij”.

  Spreek degene die het ongewenste gedrag vertoont aan of, als dat lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), of een bestuurslid.

  Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

  Deze gesprekken zijn vertrouwelijk, er wordt naar je geluisterd en je krijgt de eerste ondersteuning.
   
  Samen bespreken jullie hoe het probleem kan worden aangepakt en de vertrouwenspersoon zal dat persoonlijk be- en/of doorgeleiden.

  Vertrouwenspersoon Alie Petter

  Ik ben moeder van twee kinderen van 20 en 15 jaar.

  Ik ben werkzaam als Pedagogisch specialist en persoonlijk begeleider. Een positieve houding, inlevingsvermogen en gedrevenheid typeren mij als persoon.

  Daarnaast vind ik het belangrijk om goed te communiceren en met gezond verstand en pedagogische kennis naar kinderen en ( jong) volwassenen te kijken en te luisteren.

  Gesprekken met mij zijn vertrouwelijk, er wordt naar je geluisterd en je krijgt ondersteuning. Samen bespreken we hoe iets aangepakt kan gaan worden.

  Email: aliepetter@hotmail.com

  telefoon 06-11151895. (of Whats app)

   

  Vertrouwenspersoon Chris Peschar

  Ik ben Chris Peschar, ben getrouwd en we hebben 4 kinderen. En sinds een jaar een prachtig kleinkind.
  Veertig jaar heb ik in Wolvega gewerkt als leraar. Eerst op de K.S.G. en na de fusie op het Linde College. Naast het lesgeven was ik steeds meer werkzaam als zorgcoördinator. In die rol probeerde ik steeds bij problemen samen met leerling en ouders, te zoeken naar een zo goed mogelijke ondersteuning binnen school, maar ook wel daar buiten.
  Als er iets speelt is het goed om met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar luisteren en dan samen op zoek gaan naar een juiste aanpak om weer verder te kunnen.

  Email : chris.peschar@gmail.com

  telefoon: 0561-615541