• Contributie

  In de Algemene Ledenvergadering is de contributie voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld. Contributie (in hele euro’s) is inclusief bondscontributie van de KNVB voor alle voetballende leden.

  Categorie   Bedrag
  JO/MO- 6 en 7   € 110,-
  JO/MO- 8 en 9   € 150,-
  JO/MO- 10 en 11   € 160,-
  JO/MO- 12 en 13   € 170,-
  JO/MO- 15   € 175,-
  JO/MO- 17   € 175,-
  JO/MO- 19   € 185,-
  Senioren   € 240,-
  Senioren 7×7   € 130,-
  Niet spelende leden   € 120,-

   

  • Uiteraard betaalt u als uw zoon/dochter later in het seizoen lid wordt niet het volledige bedrag, maar na rato vanaf datum inschrijving t/m.30 juni  20##.

   • Bij drie leden uit een huishouding dan een contributiekorting van 25% voor het jongste lid.

   • Vier en meer leden uit een huishouding voor het 4e lid en meer vrijstelling van contributie.

   • Leden die aan kunnen tonen student en uitwonend te zijn, komen in aanmerking voor een korting van 50%. Dit om competitiewedstrijden voor FC Wolvega te kunnen spelen en trainen bij een andere vereniging. (bewijs als student en uitwonend graag aanleveren bij ledenadministratie)

   • Betaling gebeurt d.m.v. automatische incasso.