• Contributie

  In de Algemene Ledenvergadering is de contributie voor het seizoen 2023-2024 vastgesteld. Contributie (in hele euro’s) is inclusief bondscontributie van de KNVB voor alle voetballende leden.

  Categorie   Bedrag
  JO/MO- 6 en 7   € 110,-
  JO/MO- 8 en 9   € 150,-
  JO/MO- 10 en 11   € 160,-
  JO/MO- 12 en 13   € 170,-
  JO/MO- 14 en 15   € 175,-
  JO/MO- 16 en 17   € 175,-
  JO/MO- 18 en 19   € 185,-
  MO 20 + Senioren   € 240,-
  Senioren 7×7   € 130,-
  Niet spelende leden   € 120,-

   

  • Uiteraard betaalt u als uw zoon/dochter later in het seizoen lid wordt niet het volledige bedrag, maar na rato vanaf datum inschrijving t/m.30 juni  20##.

  • Aangezien de contributiebijdrage gerelateerd is aan de leeftijd kan het zijn dat uw zoon/dochter een afwijkend bedrag betaald vergeleken met bovenstaande tabel. Voorbeeld: de peildatum is altijd 1 januari. Als uw zoon/dochter op 1 januari 18 jaar is zal de contributie 185 euro bedragen. 

   • Bij drie leden uit een huishouding dan een contributiekorting van 25% voor het jongste lid.

   • Vier en meer leden uit een huishouding voor het 4e lid en meer vrijstelling van contributie.

   • Leden die aan kunnen tonen student en uitwonend te zijn, komen in aanmerking voor een korting van 50%. Dit om competitiewedstrijden voor FC Wolvega te kunnen spelen en trainen bij een andere vereniging. (bewijs als student en uitwonend graag aanleveren bij ledenadministratie)

   • Betaling gebeurt d.m.v. automatische incasso.