• Zoals bij veel andere sportverenigingen ervaart FC Wolvega dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden en te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Als vereniging zijn we afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Hierdoor besparen we veel kosten en kunnen we de contributie laag houden. Er zijn echter veel taken die gedaan moeten worden om de vereniging goed draaiende te houden. De laatste jaren zien we dat iedereen druk is en steeds minder tijd heeft of maakt om een bijdrage te leveren binnen de vereniging. Hierdoor worden steeds meer taken door dezelfde vrijwilligers gedaan, wat de vereniging kwetsbaar maakt. Daarnaast vinden wij dat actief lid zijn betekent dat je niet alleen maar ‘consumeert’ maar ook iets terug doet voor de vereniging. Om de vereniging levend te houden en te laten groeien en bloeien, zijn wij genoodzaakt om alle actieve leden (of bij junioren/pupillen de ouders) een bijdrage te laten leveren aan de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een functie. Het vrijwilligerswerk is de basis van onze vereniging:

    Meer betrokkenheid van alle leden bij onze vereniging, zodat de sfeer en de onderlinge samenhang sterk worden verbeterd; Meer mogelijkheden om de kantinebezetting in het clubhuis te verbeteren en daardoor een betere dienstverlening en service vanuit de kantine en de keuken; Capaciteit om het sportveld en de accommodatie beter te beheren en te onderhouden, waardoor de vereniging een nog betere uitstraling krijgt; Door de inzet van vrijwilligers kunnen er meer diverse evenementen worden gerealiseerd. Dat levert behalve extra inkomsten veel goodwill op; Taken en klussen worden beter verdeeld, waardoor de vereniging minder kwetsbaar wordt.

    Meld u nu aan / meer info