• Algemeen beleidsplan

  FC Wolvega is een groeiende en bloeiende vereniging waar plezier, persoonlijke ontwikkeling, verbinding en een veilig sport klimaat centraal staan. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de benodigde faciliteiten, een gezonde financiële situatie en duidelijke positionering van organisatie onderdelen. Dit gaat gepaard met goede voetbalresultaten, een groeiend aantal leden en een verbetering van organiseren en communiceren.

  Dit beleidsplan helpt ons om deze ontwikkelingen toekomstbestendig te maken, met behoud van de normen
  en waarden van FC Wolvega. We zijn en blijven een club waar spelplezier, veiligheid en sportief succes hand in
  hand gaan.

  MISSIE FC WOLVEGA

  FC Wolvega biedt haar leden de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen op sportief, sociaal en emotioneel gebied. Door op een plezierige, uitdagende en veilige manier zowel op prestatief als recreatief niveau te kunnen voetballen.

  VISIE FC WOLVEGA

  Voor een optimale ontwikkeling van de spelers geldt dat hiervoor het beste klimaat wordt gecreëerd. Spelers hebben de mogelijkheid om in een veilige leeromgeving, plezier te hebben en kunnen zich van daaruit optimaal ontwikkelen. Een veilig sportklimaat, goede faciliteiten, spelplezier en goede begeleiding zijn hierin belangrijke voorwaarden.

  CLUBCULTUUR EN KERNWAARDEN

  FC Wolvega is een club voor iedereen die de normen en waarden van FC Wolvega onderschrijft en daarnaar handelt. We zijn respectvol naar elkaar en iedereen telt en doet mee. In de praktijk zijn de jeugdleden als volgt te typeren: jongens en meisjes, door de ligging vooral wonend in Wolvega en omgeving, die via via (vriendjes/vriendinnetjes, familie, vrienden van de ouders) in contact zijn gekomen met FC Wolvega. Sport speelt een belangrijke rol bij plezier maken en is goed voor de sociale contacten. De jeugdleden willen zich goed kunnen ontwikkelen als voetballer. Ouders vinden FC Wolvega een veilige, transparante en nette club, waar zij hun kinderen graag laten voetballen en waar hun kinderen zich goed kunnen ontwikkelen op individueel en sociaal gebied. De clubcultuur wordt gekenmerkt door de volgende kernwaarden:

  Plezier: alle leden beleven plezier bij het voetballen op eigen niveau. Iedereen hoort erbij en zaterdag is de mooiste dag van de week.

  Veiligheid: iedereen - kinderen, ouders, jongeren en volwassenen - voelt zich veilig bij FC Wolvega. Dit wordt ondersteund door het hanteren en naleven van het protocol “veilig sportklimaat”.

  Respect: Binnen FC Wolvega hechten we waarde aan een respectvolle omgang. Zowel leden als gasten voelen zich respectvol behandeld, binnen en buiten het veld.

  Verbondenheid: leden, ouders en sponsors zijn betrokken bij elkaar, de club en de maatschappelijke context. FC Wolvega streeft ernaar om leden al op jonge leeftijd te binden.

  Ambitie: we willen dat iedere speler zich optimaal kan ontwikkelen op sportief en sociaal emotioneel gebied. Er is sprake van een veilig sportklimaat, ondersteunende beleidstukken en kaders.