• Wat zijn uitdagingen voor onze club...?

  24 aug 2023
 • Zoals iedereen weet hebben we grote uitdagingen op onze sportvelden. Er zijn simpelweg te weinig velden en als gevolg daarvan gaat de kwaliteit door overmatig gebruik snel achteruit. Tel daar de sterk stijgende kosten voor veldonderhoud en de droogte van de afgelopen jaren bij op en de huidige staat van de velden is een logisch gevolg. Met dit bericht geven we inzicht in de omvang van de uitdagingen en de acties die we zoal gedaan hebben en voor ogen hebben.

  De oefenhoek is het grootste zorgenkindje. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er met name in het zuidelijke deel sprake is van een grote verdichting in de diepere onderlaag. Hierdoor loopt het water niet weg en ontstaan er al snel gevaarlijke kuilen. Dit is te verhelpen door een grondige renovatie. Met grondig bedoelen we dat het tussen de €40.000 en €55.000 kost om het te verhelpen en dat het veld minimaal 3 maanden niet beschikbaar is. Maar dan nog levert ons dit niet de gewenste kwantiteitsuitbreiding op. Een extra kunstgrasveld zou de oplossing zijn, maar dan gaat het om bedragen rond de €600.000. Het enige wat we voor de korte termijn kunnen doen is de oefenhoek vlak maken en vaker rollen en prikken.
  De situatie is voor iedereen vervelend en draagt niet bij aan onze strategische thema’s mbt een veilig sportklimaat en opleiden&ontwikkelen. Maar dat weerhoudt ons er niet van om bij de pakken neer te gaan zitten. Zo hebben we de laatste jaren gespaard om het droogteprobleem aan te pakken. Zo ligt er in het hoofdveld automatische beregening en kunnen veld B en C nu ook makkelijker worden beregend met dezelfde installatie. Dit helpt om de velden sterker te krijgen, mits deze goed en vaak genoeg worden gemaaid. Ook daar zit wel een zorg en daarom doen we een pilot met een robotmaaier.

  Een andere actie is dat we met kv SIOS in overeenstemming zijn over het gebruik van het veld dat tussen ons in ligt. Hier past precies een half voetbalveld. Dit geeft extra ruimte voor wedstrijdspreiding op zaterdag en biedt de mogelijkheid als extra trainingslocatie. Voor dat laatste geldt wel dat er dan een verlichtingsinstallatie moet komen. Een offerte hiervoor hebben we inmiddels ontvangen: €25.000. Vergis je ook niet in de aanleg van zo’n half voetbalveld, dat kost alleen voor grastechnische werkzaamheden al zo’n €12.000 en dan moeten er nog doelen op en ballenvangers omheen.

 • We hebben berekend dat we een capaciteitstekort van ca 800 speeluren hebben. Ter vergelijk; een natuurgrasveld heeft een capaciteit van 250 uren en een kunstgrasveld ca 1.200. Dat tekort is overigens nog zonder onze sportieve ambities. Willen we ons meten met vergelijkbare clubs, dan wordt er door standaardteams 3x per week getraind. Dan komt er op jaarbasis ruim 200 uur bij en is het feitelijke tekort zo’n 1.000 uur. (Plaatje presentatie gebruik vs capaciteit invoegen)

  De uitdagingen op kleedkamercapaciteit en duurzaamheid zijn ook groot. Zo komen we structureel 4 kleedkamers tekort en zouden we nog eens ca €200.000 moeten investeren om energieneutraal te worden. De top 3 uitdagingen zijn ook onderwerp van gesprek in onze contacten met de gemeente. We proberen het maximale uit onze middelen en accommodatie te halen, maar de limieten zijn bereikt en we vinden dat het na ca 50 jaar tijd is voor een serieuze upgrade van het hele sportcomplex.

  We waarderen onze vrijwilligers die zich bezighouden met het veldonderhoud enorm, maar zij kunnen wel een steuntje gebruiken. Het zou al helpen als er wat mensen zijn die bijvoorbeeld op zaterdag einde middag of maandag de ‘speelschade’ willen herstellen of zich bij de ‘buitenploeg’ willen aansluiten. Voor de geïnteresseerden kunnen we een clinic en rondleiding organiseren met de groundsman van SC Heerenveen! Meld je nu aan via bestuur@fcwolvega.nl en help ons in onze uitdagingen. 

  Bestuur FC Wolvega