Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

FC Wolvega; Meer dan voetbal en een club van ons allemaal!

Voetbalvereniging FC Wolvega is een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Momenteel zijn er ongeveer 175 vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan FC Wolvega dan de andere. Dat geeft niet. Iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van meer betaalde professionele krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, wat vele leden als ongewenst hebben bestempeld. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar houden.
Daarnaast is er nog een reden om meer mensen als vrijwilliger actief te krijgen binnen onze vereniging.
Het actief participeren binnen de vereniging zorgt ook voor een grotere betrokkenheid van de leden. Een stukje eigenaarschap ( tonen van initiatief en verantwoordelijkheid) leidt ook tot een bredere gedragenheid binnen FC Wolvega en tot een grotere saamhorigheid. Er samen voor gaan met ieder, zoals genoemd, zijn verantwoordelijkheid hierbij, moet uiteindelijk leiden tot een stabiele vereniging.

Door de (1) groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken,  (2) het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd ervaren en (3) het niet willen aanstellen van meer betaalde krachten zijn wij binnen onze vereniging continue op zoek naar vrijwilligers. Middels een positief stimulerend verenigingsbeleid willen we in eerste instantie proberen om meer vrijwilligers te  krijgen. Uiteraard blijft elk lid of betrokkene bij onze vereniging vrij om zoveel taken als hij/zij denkt aan te kunnen, in te vullen.

Middels  individuele contacten en de website werft FC Wolvega vrijwilligers die om welke redenen dan ook, een binding hebben met FC Wolvega.

Is vrijwilligerswerk iets voor u ?  FC Wolvega heeft ongeveer 175 vrijwilligers die professioneel en vakkundig invulling geven aan diverse taken. Daarbij speelt niet alleen sportiviteit maar ook gezelligheid een belangrijke rol. Wellicht verruimt ook u uw sociale contacten binnen onze gemeente door deel uit te maken van deze groeiende groep mensen.
Verder kan het vervullen van vrijwilligerswerk er ook voor zorgen dat u uw competenties vergroot. Vaak kunt u samen met andere deskundigen een rol vervullen.

Openstaande vacatures:

  • Technische zaken
  • Kantine commissie
  • Activiteiten commissie
  • Accommodatie commissie

FC wolvega vacatures

Geïnteresseerd in de mogelijkheden om je steentje bij te dragen aan onze mooie vereniging? Zoek contact met het bestuur of via info@fcwolvega.nl