Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Positieve Algemene Ledenvergadering FC Wolvega

Vrijdag 11 oktober jl vond de Algemene Ledenvergadering plaats van FC Wolvega. Deze vergadering stond voor een groot gedeelte in het teken van een aantal enorme projecten welke uitgevoerd zijn of nog in uitvoering zitten. FC Wolvega timmert de laatste jaren behoorlijk aan de weg op zowel sportief als organisatorisch vlak om alle condities voor een sportief en sociaal platform te realiseren voor jong en oud. Dit heeft geleid tot een aantal zeer indrukwekkende resultaten. Ten eerste is daar de verbouwing geweest van de kantine. Deze heeft een totale renovatie ondergaan waar de vereniging weer jaren mee vooruit kan. Deze renovatie is voltooid met in acht name van het duurzaamheidsprincipe en dus werden ook de daarvoor geldende subsidies succesvol aangesproken. Ter ere van deze renovatie is ook een mooi gedenkbord gemaakt waar de actieve vrijwilligers hun namen vereeuwigd zagen worden.

Ten tweede is daar het plan ter realisatie van het kunstgrasveld en upgrade van het gehele park, welke beschreven is in het Masterplan. Afgelopen jaar zijn er intensieve en succesvolle gesprekken geweest met de gemeente wat uiteindelijk geleid heeft tot een subsidie van 400.000 euro ter realisatie van dit kunstgrasveld. Het plan is in het voorjaar van 2020 aan te vangen met de realisatie hiervan. Tevens is aangegeven dat er nog de nodige acties ondernomen moeten worden binnen de vereniging om aan de verdere uitvoering van het masterplan invulling te geven. De vereniging is positief dat door de huidige positieve instelling en vele vrijwilligers dit gerealiseerd kan worden. Ter ondersteuning van deze uitvoer werd tevens aangekondigd dat het Rabobank Coöperatiefonds 7500 euro uit zal keren aan FC Wolvega ter realisatie van ledverlichting rondom het hoofdveld.

Ten derde werden natuurlijk ook de sportieve resultaten aangestipt. Zo was daar het kampioenschap van het zaterdag 1 elftal waarbij promotie naar de tweede klasse een feit werd. Ook de opkomst van het vrouwen/meisjes voetbal werd aangestipt, waarbij misschien wel gedacht kan worden aan toekomstige promoties naar hogere klasses. Tevens werd benoemd de goede mogelijkheden tot doorstroming van de eigen jeugd naar selectie elftallen, maar ook het enorme enthousiasme en inzet van vrijwilligers en spelers binnen alle teams.

Tevens werden ook twee leden in het zonnetje gezet door hen de titel ‘lid van verdienste’ te geven. Dit waren Anne Mulder voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger met in het bijzonder de verrichte werkzaamheden voor de renovatie en Johan Miedema voor zijn jarenlange inzet zowel als bestuurslid, trainer en vrijwilliger.

Uiteindelijk werden ook de financiën gepresenteerd en daaruit bleek dat, ondanks de kosten voor de renovatie, FC Wolvega een zeer gezonde vereniging is waar een kleine winst over het afgelopen seizoen gerealiseerd is. Voor het vierde jaar op rij werd de contributie niet verhoogd. Zo werd de algemene ledenvergadering positief afgesloten waarbij iedereen het gevoel ondersteunde dat door het maken van beleid en visie, de inzet van vrijwilligers en in gesprek treden met andere beleidsmakers er veel mogelijk is om een vereniging te zijn waar niet alleen voor FC Wolvega leden, maar voor een bredere gemeenschap een omgeving is waar men voor zowel voor sportieve als sociale activiteiten terecht kan.