Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Vereniging

Clublied

Clublied

Refrein:
Want wij willen overwinnen,
voor ons dorp, vooruit komaan.
Laten wij dus samen zingen,
Wolvega staat bovenaan.

Lees meer…

Contributie

Contributie

Contributie 2019-2020
In de Algemene Ledenvergadering is de contributie voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld. De vergadering is accoord gegaan met het hetzelfde tarief als in het vorige seizoen.
Contributie (in hele euro’s) is inclusief bondscontributie van de KNVB voor alle voetballende leden.Lees meer…

Ereleden

Ereleden

Bij FC Wolvega zijn in de loop der jaren bestuurders en vrijwilligers geweest, die veel voor de club hebben betekend. Vanaf de fusie van D.O.G. en D.I.O.W. zijn bijna alle ereleden bekend.Lees meer…

Historie

Historie

Op 29 maart 1928 wordt in Wolvega DOG (Door Oefening Geslaagd) opgericht. In de volksmond wordt de club al snel De Oude Garde genoemd. In 1929 wordt DOG toegelaten tot de FVB en gaat spelen in de 2e Klasse. In 1933 promoveert DOG naar de 1e Klasse FVB. In 1936 wordt de 3e Klasse KNVB bereikt. De club draait jaren mee in de 3e Klasse. In 1965 wordt eindelijk de 2e Klasse gehaald. Twee jaar later degradeert de club weer.

Lees meer…

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

FC Wolvega wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. FC Wolvega wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak . FC Wolvega moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

FC Wolvega heeft daarom een Huishoudelijk Reglement opgesteld, deze kunt u hier downloaden en lezen.

Kantinedienst

Kantinedienst

Sinds 2017 worden alle teams door de kantinecommissie ingedeeld voor een aantal uren kantinedienst. Alle leden of de ouders van de leden (wanneer het lid nog geen 18 jaar is) worden door de leiders met regelmaat ingedeeld voor een kantinedienst.

Grote dank aan alle barvrijwilligers!!

Lees meer…

Kleding

Kleding

Reglement jeugdkledinglijn

Reglement Kledinglijn Jeugd FC Wolvega

1. Onder tenue in het kader van de Kledinglijn Jeugd FC Wolvega wordt verstaan:
Een (keeper)shirt, een voetbalbroek, een keeperbroek, evt een trainingspak.Lees meer…

Protocol ongewenst gedrag

Protocol ongewenst gedrag

1. Intentie

FC Wolvega is tijdens verenigingsaktiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, medewerkers en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden, medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daartoe heeft het bestuur dit Protocol Ongewenst Gedrag opgesteld. Centraal staat dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Iedere lid, medewerker of vrijwilliger dient zich dan ook van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden.

Lees meer…

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen FC Wolvega

In Veilige handen

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook…….toch gebeurt het wel eens dat dingen niet zo gaan, zoals jij het graag wilt.

FC Wolvega wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport beleven.

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen FC Wolvega.

Lees meer…

Vrienden van FC Wolvega

Vrienden van FC Wolvega

Stichting Vriendenclub FC Wolvega ondersteunt de vereniging op verschillende manieren.Stichting Vriendenclub FC Wolvega ondersteunt de vereniging op verschillende manieren.

Lees meer…