Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Vereniging

Clublied

Clublied

Refrein:
Want wij willen overwinnen,
voor ons dorp, vooruit komaan.
Laten wij dus samen zingen,
Wolvega staat bovenaan.

Lees meer…

Contributie

Contributie

Contributie 2020-2021 In de Algemene Ledenvergadering is de contributie voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld. De vergadering is akkoord gegaan met het hetzelfde tarief als in het vorige seizoen. Contributie (in hele euro’s) is inclusief bondscontributie van de KNVB voor alle voetballende leden.Lees meer…

Ereleden

Ereleden

Bij FC Wolvega zijn in de loop der jaren bestuurders en vrijwilligers geweest, die veel voor de club hebben betekend. Vanaf de fusie van D.O.G. en D.I.O.W. zijn bijna alle ereleden bekend.Lees meer…

Historie

Historie

Op 29 maart 1928 wordt in Wolvega DOG (Door Oefening Geslaagd) opgericht. In de volksmond wordt de club al snel De Oude Garde genoemd. In 1929 wordt DOG toegelaten tot de FVB en gaat spelen in de 2e Klasse. In 1933 promoveert DOG naar de 1e Klasse FVB. In 1936 wordt de 3e Klasse KNVB bereikt. De club draait jaren mee in de 3e Klasse. In 1965 wordt eindelijk de 2e Klasse gehaald. Twee jaar later degradeert de club weer.

Lees meer…

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

FC Wolvega wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. FC Wolvega wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak . FC Wolvega moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

FC Wolvega heeft daarom een Huishoudelijk Reglement opgesteld, deze kunt u hier downloaden en lezen.

Kantinedienst

Kantinedienst

Sinds 2017 worden alle teams door de kantinecommissie ingedeeld voor een aantal uren kantinedienst. Alle leden of de ouders van de leden (wanneer het lid nog geen 18 jaar is) worden door de leiders met regelmaat ingedeeld voor een kantinedienst.

Grote dank aan alle barvrijwilligers!!

Lees meer…

Kleding

Kleding

Wanneer je spelend lid bent bij FC Wolvega speel je de wedstrijden in het officiële clubtenue bestaande uit een paars shirt, witte broek en paarse sokken.

FC Wolvega heeft in samenwerking met Deventrade een eigen kledinglijn van het merk Stanno ontwikkeld welke wordt uitgeleverd via onze eigen webshop (in samenwerking met Muta Sport) https://clubs.stanno.com/nl/fc-wolvega

Lees meer…

Organisatie

Organisatie

Kerntaak van het Bestuur:

1.  Draagt zorg voor dat er kan worden getraind en gevoetbald .
2. Benoemt commissies en functionarissen welke de verantwoordelijkheid   krijgen over een toegewezen beleidsgebied. Dit kan ook zijn voor tijdelijk doelen bv. Verbouwingscommissie en jubileumcommissie. 
3. Informeert en betrekt de leden tijdig bij de uitvoering van alle verenigingsactiviteiten .
Lees meer…

Protocol ongewenst gedrag

Protocol ongewenst gedrag

1. Intentie

FC Wolvega is tijdens verenigingsaktiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, medewerkers en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden, medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daartoe heeft het bestuur dit Protocol Ongewenst Gedrag opgesteld. Centraal staat dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Iedere lid, medewerker of vrijwilliger dient zich dan ook van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden.

Lees meer…

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen FC Wolvega

In Veilige handen

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook…….toch gebeurt het wel eens dat dingen niet zo gaan, zoals jij het graag wilt.

FC Wolvega wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport beleven.

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen FC Wolvega.

Lees meer…

Vrienden van FC Wolvega

Vrienden van FC Wolvega

In december 1997 is de Vriendenclub van FC Wolvega opgericht. De Stichting Vriendenclub FC Wolvega ondersteunt de voetbalvereniging FC Wolvega op verschillende manieren.

Lees meer…

Vrijwilligers & Vacatures

FC Wolvega; Meer dan voetbal en een club van ons allemaal!

Voetbalvereniging FC Wolvega is een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Momenteel zijn er ongeveer 175 vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan FC Wolvega dan de andere. Dat geeft niet. Iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van meer betaalde professionele krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, wat vele leden als ongewenst hebben bestempeld. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar houden.
Daarnaast is er nog een reden om meer mensen als vrijwilliger actief te krijgen binnen onze vereniging.
Het actief participeren binnen de vereniging zorgt ook voor een grotere betrokkenheid van de leden. Een stukje eigenaarschap ( tonen van initiatief en verantwoordelijkheid) leidt ook tot een bredere gedragenheid binnen FC Wolvega en tot een grotere saamhorigheid. Er samen voor gaan met ieder, zoals genoemd, zijn verantwoordelijkheid hierbij, moet uiteindelijk leiden tot een stabiele vereniging.

Door de (1) groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken,  (2) het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd ervaren en (3) het niet willen aanstellen van meer betaalde krachten zijn wij binnen onze vereniging continue op zoek naar vrijwilligers. Middels een positief stimulerend verenigingsbeleid willen we in eerste instantie proberen om meer vrijwilligers te  krijgen. Uiteraard blijft elk lid of betrokkene bij onze vereniging vrij om zoveel taken als hij/zij denkt aan te kunnen, in te vullen.

Middels  individuele contacten en de website werft FC Wolvega vrijwilligers die om welke redenen dan ook, een binding hebben met FC Wolvega.

Is vrijwilligerswerk iets voor u ?  FC Wolvega heeft ongeveer 175 vrijwilligers die professioneel en vakkundig invulling geven aan diverse taken. Daarbij speelt niet alleen sportiviteit maar ook gezelligheid een belangrijke rol. Wellicht verruimt ook u uw sociale contacten binnen onze gemeente door deel uit te maken van deze groeiende groep mensen.
Verder kan het vervullen van vrijwilligerswerk er ook voor zorgen dat u uw competenties vergroot. Vaak kunt u samen met andere deskundigen een rol vervullen.

Openstaande vacatures:

  • Technische zaken
  • Kantine commissie
  • Activiteiten commissie
  • Accommodatie commissie

FC wolvega vacatures

Geïnteresseerd in de mogelijkheden om je steentje bij te dragen aan onze mooie vereniging? Zoek contact met het bestuur of via info@fcwolvega.nl