Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Vereniging

Clublied

Clublied

Refrein:
Want wij willen overwinnen,
voor ons dorp, vooruit komaan.
Laten wij dus samen zingen,
Wolvega staat bovenaan.

Lees meer…

Contributie

Contributie

Contributie 2019-2020
In de Algemene Ledenvergadering is de contributie voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld. De vergadering is accoord gegaan met het hetzelfde tarief als in het vorige seizoen.
Contributie (in hele euro’s) is inclusief bondscontributie van de KNVB voor alle voetballende leden.Lees meer…

Ereleden

Ereleden

Bij FC Wolvega zijn in de loop der jaren bestuurders en vrijwilligers geweest, die veel voor de club hebben betekend. Vanaf de fusie van D.O.G. en D.I.O.W. zijn bijna alle ereleden bekend.Lees meer…

Historie

Historie

Op 29 maart 1928 wordt in Wolvega DOG (Door Oefening Geslaagd) opgericht. In de volksmond wordt de club al snel De Oude Garde genoemd. In 1929 wordt DOG toegelaten tot de FVB en gaat spelen in de 2e Klasse. In 1933 promoveert DOG naar de 1e Klasse FVB. In 1936 wordt de 3e Klasse KNVB bereikt. De club draait jaren mee in de 3e Klasse. In 1965 wordt eindelijk de 2e Klasse gehaald. Twee jaar later degradeert de club weer.

Lees meer…

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

FC Wolvega wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. FC Wolvega wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak . FC Wolvega moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

FC Wolvega heeft daarom een Huishoudelijk Reglement opgesteld, deze kunt u hier downloaden en lezen.

Kantinedienst

Kantinedienst

Sinds 2017 worden alle teams door de kantinecommissie ingedeeld voor een aantal uren kantinedienst. Alle leden of de ouders van de leden (wanneer het lid nog geen 18 jaar is) worden door de leiders met regelmaat ingedeeld voor een kantinedienst.

Grote dank aan alle barvrijwilligers!!

Lees meer…

Kleding

Kleding

Wanneer je spelend lid bent bij FC Wolvega speel je de wedstrijden in het officiële clubtenue bestaande uit een paars shirt, witte broek en paarse sokken.

FC Wolvega heeft in samenwerking met Deventrade een eigen kledinglijn van het merk Hummel ontwikkeld welke wordt uitgeleverd via
Witmus Sport, Van Harenstraat 35, 8471 JB Wolvega, tel. 0561-612767.

Het paarse shirt krijg je van FC Wolvega in bruikleen (al dan niet met de naam van een shirt- of teamsponsor erop). De paarse shirts worden voor aanvang van het seizoen uitgedeeld aan de leiders en na afloop van het seizoen weer ingenomen door de kledingcommissie.

De speler koopt zelf een wit Hummel sportbroekje, paarse wedstrijdsokken, zwart Hummel trainingspak, voetbalschoenen en scheenbeschermers.
Voor verder vragen klik hier

Kledingreglement FC Wolvega
FC Wolvega hecht waarde aan een professionele uitstraling en vindt daarom dat het tenue representatief en uniform moet zijn conform de speciaal voor FC Wolvega ontwikkelde Hummel kledinglijn.

Aangezien de wedstrijdkleding geen eigendom van het lid is, is het goed te weten welke regels gelden bij gebruik van die kleding. Daartoe zijn de volgende regels opgesteld:

  1. Alle kleding, (team)tassen en overig materiaal wat op bruikleen is verstrekt, mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van FC Wolvega worden gebruikt. Dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het hoofdbestuur i.o.m. de kledingcommissie toestemming is gegeven.
  2. Het is niet toegestaan de kleding en tassen anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
  3. Zonder toestemming van het hoofdbestuur mogen, o.a. in verband met verplichtingen jegens de sponsors, op de kleding geen teksten, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke worden aangebracht.
  4. Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan kleding ontstaat, kan men door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
  5. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de kledingcommissie te worden gemeld. Voor de schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling aan de kledingcommissie.
  6. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient men dit direct te melden aan de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
  7. Wanneer aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken of is er sprake van schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler cq ouders of verzorgers. Zie hiervoor de vergoedingsregeling. Indien men tijdens het voetbalseizoen het lidmaatschap wenst te beëindigen, dient de door FC Wolvega verstrekte kleding en eventueel andere materialen ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.
  8. Ieder team is verantwoordelijk voor de door FC Wolvega verstrekte materialen (ballen, ballennetten, kleding). De leider van desbetreffend team tekent het bruikleen en is hiervoor verantwoordelijk.
  9. Iedere speler dient zelf een trainingspak aan te schaffen (broek/jas) van het merk Hummel via Witmus Sport in Wolvega. Regelmatig zal de kledingcommissie i.s.m. Witmus Sport een pas/verkoopavond houden voor de spelende leden in de kantine van de club. Deze Hummel outfits worden voorzien van het logo van de club en kan op eigen verzoek worden voorzien van een naam, nummer of initialen(tegen meerprijs). De speler draagt dit pak bij en rondom de wedstrijden en kan ook prive gebruikt worden.
  10. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de kledingcommissie.

Aldus vastgesteld na bestuursbesluit, maart 2020.

Heb je nog vragen, neem contact met ons op via kledingcommissie@fcwolvega.nl.

Protocol ongewenst gedrag

Protocol ongewenst gedrag

1. Intentie

FC Wolvega is tijdens verenigingsaktiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, medewerkers en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden, medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daartoe heeft het bestuur dit Protocol Ongewenst Gedrag opgesteld. Centraal staat dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Iedere lid, medewerker of vrijwilliger dient zich dan ook van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden.

Lees meer…

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen FC Wolvega

In Veilige handen

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook…….toch gebeurt het wel eens dat dingen niet zo gaan, zoals jij het graag wilt.

FC Wolvega wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport beleven.

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen FC Wolvega.

Lees meer…

Vrienden van FC Wolvega

Vrienden van FC Wolvega

Stichting Vriendenclub FC Wolvega ondersteunt de vereniging op verschillende manieren.Stichting Vriendenclub FC Wolvega ondersteunt de vereniging op verschillende manieren.

Lees meer…