Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Kunstgras op komst!

Op het moment van schrijven zijn de weersomstandigheden niet bepaald geweldig. Het WeTraveld en de oefenhoek zijn in slechte staat en dat maakt dat de inzet die we gaan doen om kunstgras aan te leggen alleen maar meer de moeite waard zullen zijn.
Voordat de schop in de aarde kan, heeft de voorbereiding ook nog flink wat voeten in aarde nodig gehad. Zo was er wat onduidelijkheid over eigendom en daarmee gepaard gaande afvoerkosten van de sintelbaan. Ook moesten er goede afspraken gemaakt worden over hoe wij gebruik maken van de velden. De grond is namelijk eigendom van de gemeente en als FC Wolvega hebben we gebruiksrecht. Voor een kunstgrasveld ligt dit allemaal weer net even anders dan voor een natuur grasveld.

Voor alle betrokkenen (behalve uitvoerder Antea) is de aanleg van een kunstgrasveld nieuw. Dat betekent dat er de afgelopen periode veel is overlegd tussen de gemeente en (een vertegenwoordiging van) het bestuur van FC Wolvega.

Bijvoorbeeld over welke infill (korrels tussen het kunstgras) hebben we het nu, wat doet FC Wolvega extra om de verspreiding van korrels te voorkomen, hoezo moeten er andere goals komen, waarlangs kan het materiaal eigenlijk, is de stroomvoorziening voor de nieuwe ledverlichting wel op orde?. Nieuwe ontwikkelingen maken het bijvoorbeeld nodig dat we extra hebben moeten investeren om ‘korrelverspreiding’ te voorkomen. Goaltjes kunnen straks natuurlijk niet meer met pennen worden vastgezet. We hebben dus een aantal nieuwe verzwaarde pupillengoals nodig. Dit brengt helaas dus ook wat extra onvoorziene kosten met zich mee.

 Planning

Gelukkig kunnen we stellen dat het gaat lukken om 14 april (de dag na Pasen) te starten met de werkzaamheden. Tonnie de Vries en Anne Mulder zijn bijna dagelijks aanwezig om vanuit het belang van FC Wolvega mee te helpen en te kijken bij de werkzaamheden. Hun vrijwillige inzet levert ons een fikse besparing op! Dus als je ze treft, wees extra aardig voor ze 😉.

Het doel is dat uiterlijk 5 juni het veld klaar is, zodat de grand opening op de slotdag van 6 juni kan plaats vinden. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.

Financieel

Financieel zijn we zo goed als rond. Met nadruk, zo goed als. Al met al hebben we nog zo’n € 50.000 nodig! We hebben beloofd dit niet via contributieverhoging te doen. En daar geloven we nog steeds in. Dus zijn fondsen aangeschreven en zijn we in gesprek met de Vriendenclub voor een bijdrage aan de nieuw te plaatsen dug-outs op het hoofdveld.

Maar ook acties én jullie hulp als lid, vrijwilliger en/of supporter van FC Wolvega is nodig!

Intussen wordt er bijvoorbeeld op initiatief van ons eerste herenteam voorbereidingen getroffen voor een extra actie (hierover op zeer korte termijn meer) en zal de sponsorloop volledig in het teken staan van het kunstgrasveld. Dit jaar heeft de sponsorloop een andere opzet en kan je verder in deze nieuwsbrief de opzet lezen. Een nieuwe opzet in samenwerking met SC Heerenveen met mooie prijzen voor de leden.

Mocht je zelf ideeën hebben om geld in te zamelen of wil je graag helpen bij een actie, meld je dan!

OEFENHOEK

Ook de oefenhoek wordt in dezelfde periode opgeknapt en is vanaf 14 april niet meer in gebruik. De oefenhoek zal vanaf het nieuwe seizoen weer beschikbaar zijn. Reden om gelijk de oefenhoek mee te nemen is dat dit een flinke besparing oplevert omdat bijvoorbeeld noodzakelijke machines toch al op het park aanwezig zijn.

WEDSTRIJDEN TIJDENS AANLEG EN ONDERHOUD

Met de KNVB is afgesproken dat er gedurende deze periode geen wedstrijden gepland worden op het huidige wetraveld. Dit betekent dat de jeudteams waarschijnlijk iets vaker dan gebruikelijk een uitwedstrijd zullen hebben. Wedstrijden die anders bij ons op wetraveld gespeeld zouden worden, worden nu bij de tegenstander ingepland.

 TRAININGEN TIJDENS DE AANLEG EN ONDERHOUD

De trainingen zullen verplaatst moeten worden naar de wedstrijdvelden.Probeer daarbij de doelgebieden wel zoveel mogelijk te ontzien! Er zullen namelijk ook nog wedstrijden op gespeeld moeten worden. Mogelijk geeft het deze periode onze wat overlast, zoals trainen op een kleinere ruimte, een half uurtje korter of op een alternatieve locatie.

Voor een aantal senioren en de oudere juniorenteams zullen trainingen misschien voor een paar weken verplaatst moeten worden naar een alternatieve locatie.

 WEDSTRIJDEN VERPLAATSEN NAAR EEN AVOND

De ervaring leert dat in het voorjaar vaak wedstrijden van de zaterdag verplaatst worden naar door de week. Dit jaar zal dat niet of nauwelijks mogelijk zijn.

Aan alle leiders het uitdrukkelijke verzoek om vooraf en op tijd de teams te informeren dat we ons echt zoveel mogelijk aan de wedstrijdplanning moeten houden.

Ons wedstrijdsecretariaat heeft geen uitwijkmogelijkheid en zal dan verzoeken om avondwedstrijden moeten afwijzen.

COMMUNICATIE

Het nieuwe trainingsschema zal gedeeld worden via sociale media, leiders en trainers. Via website en de what’s app groepen van trainers en leiders.

Vragen?

Vragen of ideeën? Meld je dan via bestuur@fcwolvega.nl of app of bel Alfred Tros via 06-17383208.