Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Ons Masterplan krijgt tractie!

Al meer dan drie jaar wordt er gewerkt aan ons Masterplan. Hierin wordt de toekomst van ons sportpark weergegeven en wordt de noodzaak van een grondige renovatie uiteengezet. We willen graag het maatschappelijk belang van onze vereniging benadrukken en dat lijkt succes te hebben. Het college van B&W heeft namelijk positief geadviseerd op onze aanvraag voor een bijdrage. Specifiek betreft dit het onderdeel ‘kunstgras en verlichting plus dug-outs op het hoofdveld’ van ons masterplan. Op 30 september neemt de gemeenteraad een beslissing om met dit advies in te stemmen en €400.000 beschikbaar te stellen om deze onderdelen te realiseren.

 De bijdrage is broodnodig, want het bestaande wedstrijd- en trainingsveld wordt vanwege ruimtegebrek al voor te veel trainingen gebruikt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het veld, wat weer een groot risico vormt op blessureleed. Uiteraard zullen wij zelf ook een behoorlijk deel moeten opbrengen en daarvoor zullen alle zeilen moeten worden bijgezet. We hebben voor de realisatie van kunstgras reeds een bedrag van ca €120.000 binnengehaald via een rijkssubsidie. Maar dat is nog niet genoeg. Middels een gerichte actie willen we graag een bedrag rond de €75.000 ophalen. Als we daar met z’n allen de schouders onder zetten dan gaat het lukken. Via onderstaande link is het Masterplan te downloaden. Vragen over het plan kunnen worden gericht aan bestuur@fcwolvega.nl, tav Alfred Tros en Germ Jan de Jong

Masterplan FC Wolvega

Foto PEEM Media