Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Kleding

Reglement jeugdkledinglijn

Reglement Kledinglijn Jeugd FC Wolvega

1. Onder tenue in het kader van de Kledinglijn Jeugd FC Wolvega wordt verstaan:
Een (keeper)shirt, een voetbalbroek, een keeperbroek, evt een trainingspak.

2. Aan het begin van het seizoen wordt het tenue of een deel daarvan door FC Wolvega in bruikleen gegeven aan de leider/ster van elk team en dient aan het eind van het seizoen op het daarvoor aangegeven tijdstip ingeleverd te worden.
Mocht om wat voor reden dan ook blijken dat het tenue niet toereikend is (te weinig, te klein, te groot) dan dient de leider/ster onmiddellijk contact op te nemen met de beheerder van de kledinglijn.

HET TENUE BLIJFT EIGENDOM VAN FC WOLVEGA!

3. Het tenue dient te worden gewassen conform de volgende wasvoorschriften.
– Alle shirts dienen na elke wedstrijd gezamenlijk te worden gewassen;
– Alle broekjes dienen na elke wedstrijd gezamenlijk te worden gewassen;
– Bij sommige (niet alle) teams wordt een trainingspak door de leider/ster aan het begin van het seizoen aan iedere speler in bruikleen gegeven en dient aan het eind van het seizoen ingeleverd te worden bij de leider/ster.

Aan het begin van het seizoen zal de leider/ster een wasschema opstellen.

Indien een speler gedurende het seizoen van team of club verandert, dient alle kleding ingeleverd te worden bij de leider/ster van het team dat hij/zij verlaat.

4. Het tenue mag uitsluitend worden gebruikt voor representatieve doeleinden tijdens wedstrijden en toernooien.
Het is verplicht het uitgegeven tenue te dragen, gebruik eigen kleding is dan ook niet toegestaan.
Het is verboden het in bruikleen gegeven tenue te gebruiken voor trainingen en privé-activiteiten.

5. Bij vermissing of onherstelbare beschadiging van een onderdeel van het tenue wordt de gebruiker aansprakelijk gesteld, tenzij de beschadiging is ontstaan als gevolg van aantoonbare overmacht, bijvoorbeeld kapot shirt tijdens wedstrijd.
De hier uit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de gebruiker.
De gebruiker is dan een bedrag verschuldigd van:
– shirt: €25,00 (exclusief de kosten van het bedrukken);
– broekje: €12,00;
– evt een trainingspak €40,00 (exclusief de kosten van het bedrukken).

Bij beschadiging en/of vermissing van het tenue dient de speler/ster contact op te nemen met de leider/ster.
De leider/ster zal dan contact opnemen met de beheerder van de kleding bij FC Wolvega.

6. Het bestuur van FC Wolvega is gemachtigd om bij overtreding van dit reglement de gebruiker te schorsen.
Bij herhaaldelijk overtreden van dit reglement zal het lidmaatschap van de speler/ster worden opgezegd.

Jeugdcommissie FC Wolvega

Kledingsponsoren en Kledingfonds

FC Wolvega prijst zich gelukkig met haar kledingsponsors voor de senioren- en jeugdteams.

De teams die nog niet gesponsord worden krijgen een tenue uit het zogenaamde Kledingfonds. Uit dit kledingfonds worden ook de trainingspakken voor alle jeugdteams bekostigd.

Om ervoor te zorgen dat het kledingfonds gevuld blijft, worden hiervoor elk jaar acties zoals bijvoorbeeld een sponsorloop georganiseerd.

Door de sponsors en het kledingfonds wordt elk team voorzien van tenue en trainingspak.
Alleen kousen, schoenen en scheenbeschermers moeten de spelers zelf aanschaffen.

Wilt u kledingsponsor van een team worden of weet u iemand die kledingsponsor wil worden? Neem dan contact met ons op.