Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Richtlijnen COVID-19 Sportpark Molenwiek

Wij staan voor de officiële start van het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021. De eerste trainingen zijn weer begonnen en ook de eerste oefenwedstrijden staan op het programma of hebben al plaats gevonden. Ook wij als FC Wolvega moeten voldoen aan de veiligheids- en hygiëneregels ten aanzien van COVID-19.

FC Wolvega hanteert voor haar COVID-19 richtlijnen de regels en adviezen van het RIVM, NOC/NSF en de lokale verordening welke opgesteld is door de gemeente en waar nodig richtlijnen welke wij specifiek achten voor ons sportpark. Deze richtlijnen en updates daarvan zullen wij communiceren en updaten via website en social media.

De situatie rondom Corona heeft een grote impact op ons als sportvereniging. Ook wij hebben nog niet altijd antwoorden op vele vraagstukken. Samen met jullie als leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers moeten wij deze uitdaging aangaan en ons aan de richtlijnen houden. Wij, als FC Wolvega, nemen de verantwoordelijk voor het treffen van de juiste maatregelen op ons sportpark, richtlijnen voor sporters, trainers en leiders en de communicatie daarvan naar onze leden zodat iedereen op een zo veilig mogelijke manier ons sportpark kan bezoeken. Wij verwachten van u als bezoeker dat u de verantwoordelijkheid neemt over uw eigen gezondheid en opvolging geeft aan de gestelde richtlijnen.

Wij vertrouwen op ieders medewerking en kennisname van alle regels welke gesteld zijn.  Alleen samen kunnen wij op een verantwoorde manier onze kantine en sportpark openstellen. Wanneer regels gesteld zijn, zullen er ook controles uitgevoerd moeten worden op naleving van deze regels. FC Wolvega zal een beroep moeten gaan doen op vrijwilligers om controles uit voeren. Daarnaast zullen de controlerende instanties ook controles gaan uitvoeren. FC Wolvega behoudt zich het recht voor om de openstelling van het Sportpark weer in te trekken bij het niet naleven van de opgestelde regels door een individu dan wel een groep. Wanneer eventueel boetes door de controlerende instanties uitgedeeld worden zullen wij het niet nalaten om deze te verhalen op de individuen of groepen welke in overtreding zijn geweest.

Vrijwilligers welke graag hun steentje willen bijdragen als toezichthouder, kunnen zich aanmelden via info@fcwolvega.nl. Deze uitdaging moeten wij SAMEN aangaan en doen daarom een dringend beroep op jullie als leden, ouders/verzorgers om u aan te melden.

Spreek elkaar erop aan als men zich niet houdt aan de regels. Onze gezondheid staat voorop! Wij vertrouwen erop dat wij dit SAMEN kunnen en een gezellig, gezond en vooral sportief seizoen tegemoet gaan.

Met sportieve groet,

Bestuur FC Wolvega

Coordinatoren COVID-19:

Jostijn Punter , Gertin Schraa, Germ Jan de Jong                                                               bestuur@fcwolvega.nl

 

  CORONA PROTOCOL

Basisspelregels:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen bij 18 jaar of ouder.
 • Was vaak uw handen, hoest en nies in uw elleboog.
 • Vermijd drukte dus geen groepsvormingen op het Sportpark.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Mocht u terug gekomen zijn vanuit een vakantieland met code Oranje dan vragen wij u eerst twee weken in quarantaine te gaan voordat u het sportpark betreedt.
 • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers (exclusief staf, leiders & spelers) zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering.

 Regels op het Sportpark Molenwiek:

 • Er zijn verplichte gemarkeerde zitplaatsen op de hoofdtribune. Onderlinge afstand minimaal 1,5 meter voor iedereen.
 • U dient de aanwijzingen van toezichthouders en bestuurders te volgen.
 • De kleedaccommodatie zal éénrichtingsverkeer zijn. De ingang van de kleedkamers is aan de hoofveld zijde. De uitgang aan de kunstgrasveld zijde.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Regels mbt kantine:

 • Er is een registratieplicht voorafgaand aan het betreden van de kantine. Dit kan via je mobiel dmv het scannen van een QR code. Tevens zijn er formulieren aanwezig voor mensen welke de QR code niet kunnen scannen. De data die we daarmee opslaan wordt na 14 dagen verwijderd en zal alleen gebruikt worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD;
 • Op de website is tevens een mogelijkheid om u te registreren op de dag dat u de kantine wilt bezoeken. Wij vragen u dit te doen om zo weinig mogelijk opstoppingen in de kantine te veroorzaken.
 • Houd je aan de aangegeven looprichtingen in kantine.
 • De kantine zal 1,5 uur na afloop van de laatste wedstrijd sluiten. Zitten is verplicht in de kantine (max 40 zitplekken) en op het terras buiten. Mocht u niet willen blijven zitten, dan vragen wij u na ontvangst van de bestelling direct, via de aangegeven route, naar buiten te gaan.
 • Het kan voorkomen dat er voor vroeg thuis spelende teams een eindtijd wordt gegeven voor het gebruik van de kantine om zoveel mogelijk andere teams ook de tijd te geven na afloop van de wedstrijd gebruik te maken van zitplaatsen in de kantine of terras. Wij vragen alle teams hier zelf hun medewerking in.
 • U kunt op het Sportpark alleen contactloos betalen.

Regels voor trainingen:

 • Om het verkeer van mensen op ons sportpark te minimaliseren, vragen wij de ouders / verzorgers / familieleden e.a. zoveel mogelijk thuis te blijven en niet aanwezig te zijn bij de trainingen. Ouders/ verzorgers die de kinderen brengen, willen wij vragen deze af te zetten bij het hek.
 • De kleedkamers zijn geopend, maar richtlijn dat een half uur na einde van de training de kleedkamer weer leeg en opgeruimd is.

Regels voor wedstrijden:

 • Voor alle teams vanaf JO19 geldt dat er geen ruimte beschikbaar is om een wedstrijdbespreking te houden in de bestuurskamer. Dit geldt ook voor de kleedkamers. De wedstrijdbespreking kan dus niet binnen gehouden worden.
 • JO19 en Senioren (incl bezoekende verenigingen) krijgen twee kleedkamers om zich om te kleden en te douchen. Het kan voorkomen dat vanwege capaciteitsgebrek niet genoeg kleedkamers aanwezig zijn voor deze teams om zich om te kleden (aangezien voorgaande teams nog moeten douchen). Wij zullen bezoekende verenigingen altijd een kleedkamer toewijzen en tijdig deze eigen teams informeren wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van de kleedkamers om zich om te kleden. In deze gevallen zal verzocht worden om in wedstrijdtenue te arriveren.
 • Na de wedstrijd meteen douchen en verkleden. Houd ook bij het douchen rekening met de 1,5 meter. Uiterlijk een half uur na de wedstrijd dient de kleedkamer leeg en schoon te zijn. De leiding is verantwoordelijk voor het schoon opleveren kleedkamers
  De JO19 en de senioren teams mogen de kleedkamer niet betreden als hier nog spelers van de vorige wedstrijd of schoonmakers verblijven.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.
 • Voor het thuisspelende team is per speler één ouder/verzorger toegestaan. Kom alleen kijken als het nodig is en ook hier is de boodschap: vermijd drukte.
 • Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
 • Bij uitwedstrijden: Check als leiders de specifieke Corona richtlijnen van de betreffende vereniging om de spelers tijdig te kunnen informeren.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.

Handige links:

 1. NOC-NSF; algemeen protocol verantwoord sporten.
 2. Rijksoverheid:
 3. Noodverordering regio Fryslan

Video looproute kantine FC Wolvega