Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Contributie

Contributie 2017-2018
In de Algemene Ledenvergadering is de contributie voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld. De vergadering is accoord gegaan met het hetzelfde tarief als in het vorige seizoen.
Contributie (in hele euro’s) is inclusief bondscontributie van de KNVB voor alle voetballende leden.

Categorieën Contributie per jaar (in 4 termijnen)
<7 jaar €100
JO-9 €135
JO-11 €145
JO-13 €155
JO-15 €165
JO-17 €175
JO-19 €190
Senioren €240
Niet spelende leden €124

• Uiteraard betaalt u als uw zoon/dochter later in het seizoen lid wordt niet het volledige bedrag,
  maar na rato van de aanmelddatum t/m.30 juni 20##.
• Bij drie leden uit een huishouding dan een contributiekorting van 25% voor het jongste lid.
• Vier en meer leden uit een huishouding voor het 4e lid en meer vrijstelling van contributie.
• Betaling gebeurt d.m.v. automatische incasso.

Welke rechten heeft een lid:
• Toegang en stemrecht op de ledenvergadering;
• Gratis toegang bij wedstrijden;
• Nieuwsbrief via de mail.