Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Contributie

Contributie 2019-2020
In de Algemene Ledenvergadering is de contributie voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld. De vergadering is accoord gegaan met het hetzelfde tarief als in het vorige seizoen.
Contributie (in hele euro’s) is inclusief bondscontributie van de KNVB voor alle voetballende leden.

Categorieën Geboortejaar  Contributie per jaar (in 4 termijnen)
JO/MO-6 en 7 2014 en 2013 €100
JO/MO-8 en 9 2012 en 2011 €135
JO/MO-10 en 11 2010 en 2009 €145
JO/MO-12 en 13 2008 en 2007 €155
JO/MO-15 2006 en 2005 €165
JO/MO-17 2004 en 2003 €175
JO/MO-19 2002 en 2001 €190
Senioren 2000 en ouder €240
Senioren 7×7 2000 en ouder €120
Niet spelende leden €120

• Uiteraard betaalt u als uw zoon/dochter later in het seizoen lid wordt niet het volledige bedrag, maar na rato vanaf datum inschrijving t/m.30 juni  20##.
• Bij drie leden uit een huishouding dan een contributiekorting van 25%  voor het jongste lid.
• Vier en meer leden uit een huishouding voor het 4e lid en meer vrijstelling van contributie.
• Leden die aan kunnen tonen student en uitwonend te zijn, komen in aanmerking voor een korting van    50%. Dit om competitiewedstrijden voor FC Wolvega te kunnen spelen en trainen bij een andere vereniging. (bewijs als student en uitwonend graag aanleveren bij ledenadministratie)
• Betaling gebeurt d.m.v. automatische incasso.

Welke rechten heeft een lid:
• Toegang en stemrecht op de ledenvergadering;
• Gratis toegang bij wedstrijden;
• Nieuwsbrief via de mail.