Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

A.L.V. FC Wolvega

Afgelopen woensdag vond voor alle leden de Algemene Ledenvergadering plaats waarin verantwoording afgelegd is voor het afgelopen seizoen en tevens een vooruitblik op de plannen voor de komende periode.
Na eerste George Stuivenvolt officieel als erelid benoemd te hebben voor al zijn werkzaamheden voor FC Wolvega werd daarna stil gestaan bij het jaarverslag met alle activiteiten van de verschillende commissies.

Hieruit blijkt maar weer hoeveel vrijwilligers FC Wolvega heeft en hoeveel plezier en activiteiten daarmee ontplooid kunnen worden voor alle leden! Daarbij in het oog springend het uiterst succesvolle 90 jarig bestaan en de daarbij behorende festiviteiten! Uit de financiële boekhouding blijkt dat de weg omhoog geslagen is naar structureel zwarte cijfers!

Dit is ook nodig aangezien er een enorme uitdaging ligt om te investeren in accommodatie, velden en andere voorzieningen. Rondom het plan om een kunstgrasveld te realiseren vond er een positieve stemming plaats. Hiermee is dan ook een akkoord gegeven aan het bestuur om door te gaan met het onderzoek naar de haalbaarheid van een kunstgrasveld op het hoofdveld. Dit blijkt een broodnodige investering om ervoor te zorgen dat alle leden op een goede manier kunnen trainen en hun wedstrijden spelen. Dit is immers waar het om draait binnen FC Wolvega. Dit is ook de politiek niet ontgaan gezien de berichtgevingen hierover in krant en op social media.  Wij moeten dan ook samen met de politiek hier verder beleid uitstippelen voor de komende periode.

Tevens was er een special dankwoord voor de inzet van Peter van Huizen om de Weststellingwerf Cup weer nieuw leven in te blazen en natuurlijk ook voor zijn enorme inzet op vele vlakken binnen de vereniging. Na ook Wolter Petter bedankt te hebben voor zijn 40 jaar zitting in het bestuur, werd hiermee een zeer gezellige en goed bezochte avond zeer positief afgesloten en daaruit blijkt maar weer dat FC Wolvega als vereniging enorm in de lift zit!