Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Activiteiten agenda

7-10 Algemene Ledenvergadering

 

 

 Namens het bestuur van vv FC Wolvega roep ik alle leden op voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op:

 

Woensdag 7 oktober 2020

In verband met Corona vindt de vergadering plaats d.m.v. een videoverbinding via Microsoft Teams.  U kunt zich aanmelden om de ALV bij te wonen via bestuur@fcwolvega.nl. (hierna zult u de link tot de ALV ontvangen)

Aanvang om 20.00 uur (inloggen vanaf 19:45 uur)

 

 

Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering met in achtneming van art.17 e.v. van de statuten.

 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda 

 2. Vaststelling notulen ALV 11 oktober 2019  

 3. Ingekomen stukken / mededelingen 

 4. Vaststelling algemeen en financieel jaarverslag seizoen 2019/2020 
  a. Toelichting en vragen 
  b. Verslag kascommissie en voorstel tot verlenen decharge 
  c. Benoeming kascommissie 
  d. Vaststelling contributie seizoen 2020/2021 
  e. Vaststelling begroting seizoen 2020/2021 

  PAUZE
   

  5. Samenstelling en taakverdeling bestuur 

  Benoeming nieuwe bestuursleden 
  Jeugdzaken: Marieke Osinga 
   
  Aftredend en niet herkiesbaar 

  Secretaris: Alfred Tros
  Technische Zaken: Robert Ensing
  Accommodatiezaken: Arjan vd Berg

  Bestuurssamenstelling seizoen 2020/2021 
  Germ Jan de Jong: voorzitter 
  Jelle Hof: penningmeester 
  Vacant: secretaris 
  Gertin Schraa: vice-voorzitter/communicatie/activiteiten 
  Jostijn Punter: kantine/accommodatie 
  Anja Veldhuizen: 2e secretaris 
  Jan Maarten Lamsma: sponsorzaken 
  Marieke Osinga: jeugdzaken 
  Vacant: technische zaken 
   

 5. Rondvraag en sluiting 

Gewijzigde tijden Sponsorloop en Voetbaldag bij FC Wolvega op zaterdag 12 juni!

Gewijzigde tijden Sponsorloop zaterdag 12 juni! ⚽️🎉🥇

Nu de wedstrijden voor de jeugd weer opgepakt zijn, hebben we snel een ander plan bedacht om toch de voetbaldag door te kunnen laten. De ochtendactiviteiten zijn nu verplaatst naar de middag.

De hindernisbaan/sponsorloop is verplaatst naar de middag zodat de wedstrijden gespeeld kunnen worden zoals ingepland door de KNVB.

Dit zijn de nieuwe tijden!
– JO11 – JO12 11:30-12:30
– JO9 – JO10  13:00-14:00
– JO7 – JO8   14:00-15:00
– JO13, JO15, MO15 + combinatie team 15:00-16:00 uur
– JO17 – JO19 16:00-17:00
Wij zorgen voor de lekkere trek en gaan er vanuit jullie zaterdag 12 juni allemaal te begroeten!

 
 
Wanneer: Zaterdag 12 juni
Wat: Afsluiting seizoen en Sponsorloop FC Wolvega
Voor wie: Alle jeugdteams O7 t/m O19! 
Doel: Renovatie entreehokje en terras
 
Zaterdag 12 juni nemen de teams afscheid van trainers en leiders.
De tijden verschillen per team, dit i.v.m. Coronamaatregelen. De precieze tijden worden nog bekend gemaakt.
Het wordt een gezellige en sportieve ochtend. Er is een hindernisbaan die iedereen zal gaan overwinnen. Dit is tegelijk de sponsorloop. Per leeftijdscategorie zijn er leuke prijzen te winnen! De trainers/leiders worden natuurlijk ook uitgedaagd ☺ om mee te gaan doen!
 

Sponsorloop? Rondjes lopen?

Nee, we gaan het dit jaar anders doen! Het is een hindernisbaan/stormbaan!
Vanaf nu kun je je aanmelden voor de sponsorloop. Net zoals vorig jaar krijgen alle deelnemers een persoonlijke actielink (klik hier), deze kan gedeeld worden via bijvoorbeeld Whatsapp of Facebook om zo familie en buren uit te nodigen om de deelnemer te sponsoren. Superhandig!