PERSBERICHT voetbalvereniging FC Wolvega n.a.v. Algemene Ledenvergadering op 23 november 2016

algledenverg20161123

Na de Algemene Ledenvergadering van voetbalvereniging FC Wolvega op 23 november jl. is de bestuurswisseling een feit.
De heer George Stuivenvolt heeft de voorzittershamer gisteravond overgedragen aan de nieuwe voorzitter Germ Jan de Jong. Ook secretaris de heer Berry Oosterhof is afgetreden. Beide heren werden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

 

 

Met de komst van het nieuwe bestuur is het aantal bestuursleden uitgebreid van 3 naar 10 personen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Germ Jan de Jong (Voorzitter),Alfred Tros (Secretaris), Jelle Hof (penningmeester),Wolter Petter (algemene zaken), Peter van Huizen (Voetbaltechnische zaken), Arjan van den Berg (Jeugdzaken) , Robert Ensing (Kantine) , Jan-Maarten Lamsma (Sponsoring & Fondsenwerving), Gertin Schraa (Communicatie) en Johan Miedema (Vrijwilligerscoördinator).

FC Wolvega is de grootste sportvereniging van de Gemeente Weststellingwerf met ruim 500 leden en het nieuwe bestuur verwacht met behulp van haar leden van FC Wolvega weer een gezonde en bloeiende vereniging te kunnen maken.