Aanmelden jeugd

ongens en meisjes kunnen vanaf hun vierde jaar starten met voetbal.

Dan heten ze kabouter. Dit zijn de leeftijden van 4 tot 6 jaar.

Daarna heten ze pupil. De pupillen worden verdeeld in drie categorieën, te weten:

 

F-pupillen

E-pupillen

D-pupillen

  6 –  8 jaar

8 – 10 jaar

10 – 12 jaar

*

 

Daarna worden de spelers junioren genoemd.

Ook deze groep is weer onder te verdelen in drie categorieën, nl:

C-junioren

B-junioren

A-junioren

12 – 14 jaar

14 – 16 jaar

16 – 18 jaar

*

 

*In alle gevallen telt 1 januari als peildatum.

 

Vervolgens komen de spelers terecht bij de senioren, die geen verdeling kennen.

Wel kunnen de spelers kiezen uit onze zaterdag- of zondagafdeling.

 

Alle jeugdteams spelen op zaterdag, een enkele keer echter door de week.

Bij de jeugd werken we met een jeugdbeleidsplan, opgezet door het jeugdbestuur.

De pupillen vallen onder de pupillencommissie die tevens vertegenwoordigd is in het jeugdbestuur.

 

Wat proberen we te bereiken?

Regel 1 is dat iedere speler tot zijn/haar persoonlijke spelbelevenis moet komen bij FC Wolvega.

Daarnaast moet hij/zij zijn/haar verantwoordelijkheden nemen daar waar nodig is. Ook de ouders hebben hierin een belangrijke rol. Zie hiervoor verderop. Ook willen we dat het voetballen tot op latere leeftijd een plaats blijft houden (als speler, coach, scheidsrechter, trainer of kaderlid)

 

Hoe gaat de procedure verder na de aanmelding?

Tijdens het eerste contact wordt een proefperiode om mee te trainen afgesproken.

Veelal traint uw zoon/dochter dan al mee met de ploeg waar hij/zij bij wordt ingedeeld.

Na de proefperiode meldt u uw zoon/dochter telefonisch definitief aan.

In de dagen daarna krijgt u een aanmeldingsformulier in de bus. Dit formulier dient u zo snel mogelijk bij de ledenadministrateur in te leveren.

Tegelijkertijd met het aanmeldingsformulier wordt u verzocht een handtekening te plaatsen voor automatische incasso van de contributie.

Uw zoon/dochter krijgt vervolgens een lidnummer en is pas dan speelgerechtigd. Ook krijgt u vanaf dat moment de nieuwsbrief.

Via de leiding van het team waar uw zoon/dochter bij is ingedeeld volgt voortaan de meeste informatie. Overigens moet ook het eventueel opzeggen (hopelijk over heel veel jaren) schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie!

 

Wij wensen uw zoon/dochter veel voetbalplezier bij FC Wolvega!

Opgave bij Meine Bosma:   meine-bosma@hetnet.nl   / telefoon 0561 – 616747