Bestuur

Na de Algemene Ledenvergadering op 23 november 2016 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Het bestuur van FC Wolvega is nu als volgt ingevuld.

 

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voetbaltechnische zaken
Algemene zaken
Communicatie
Kantinebeheer
Vrijwilligerscoördinator
Sponsoring & Fondsenwerving
Jeugdzaken
Germ Jan de Jong
Alfred Tros
Jelle Hof
Peter van Huizen
Wolter Petter
Gertin Schraa
Robert Ensing
Johan Miedema
Jan-Maarten Lamsma
Arjan van den Berg
Het bestuur is bereikbaar via:
bestuur.fcwolvega@gmail.com

of telefonisch via secretaris:
Alfred Tros: +31 6 1738 3208

 

Het bestuur wordt bijgestaan door de diverse commissies.

bestuursmodel