Ereleden en leden van verdienste

 

Bij FC Wolvega zijn in de loop der jaren bestuurders en vrijwilligers geweest, die veel voor de club hebben betekend. Vanaf de fusie van D.O.G. en D.I.O.W. zijn bijna alle ereleden bekend.

Helaas zijn de namen van mensen die vóór 1968 erelid of lid of verdienste waren bij beide verenigingen niet op een correcte wijze overgedragen. Zij zijn dus niet bekend of zij zijn overleden.

Vanaf de fusiedatum in 1968 willen wij deze mensen eren, door een zo compleet mogelijk overzicht op te nemen op deze site.

 

 

Erevoorzitter
1988 Arnold Weremeus Buning (†1997) gouden FVB-speld 1989

 

 

 

 

Erelid Lid van Verdienste
1979

 

Wietse Schut Zilveren KNVB-speld 1987

Eremedaille van de Nederlandse Christelijke Sportunie

1981
1981
Yntze Heida
Bertus Sloot
1998 Simon Pen Gouden KNVB-speld 1998 1989 Jaap Boxum
2010 Piet Groen 1989 Hein de Haan (†)
2012 Wolter Petter Gouden KNVB-speld 2011 1991 Dirk Bruinenberg
2013 Albert Bijlsma 2004 Egbert Grevelink
2004 Sietse van Dijk (†)
2010 René Gooyer
2011 Tommy Bosma
2011 Alard Fledderus (†)
2011 Homme Peereboom
2013 Teun Menger
2016 Harry Oppers
2016 Berry Oosterhof